De 5 W's van Wonderwijs

Warme school voor elk kind


We creĆ«ren een aangename sfeer in een vaste structuur met duidelijke afspraken.

Een fijn groepsgevoel is hierbij erg belangrijk.

Op die manier streven we naar een beleefde en respectvolle omgang. We willen dat onze leerlingen met goesting naar school komen en  zich gedragen voelen.

Wederzijds vertrouwen en openheid in het team

Versterking van het zelfvertrouwen door iedereen te waarderen om wie of wat ze zijn.

Respect voor ieders eigenheid en grondig overleg over het leerproces van de kinderen.

Een geest van samenwerking waar we er voor elkaar zijn in een sfeer van openheid en vertrouwen.

Waardevol aanbod voor kennen, kunnen en zijn

De ontwikkeling van het kennen, kunnen en zijn van het totale kind staat voorop.

Doorzetting en inspanning om op een

eigen manier doelen te bereiken.

Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor eigen leven en leren en ruimte voor fantasie en creativiteit. Boeiend onderwijs door leuke activiteiten en tussendoortjes om

van te genieten.

Wisselwerking met alle participanten van onze school

Een goede band met parochie en gemeente.

Een op elkaar afgestemd schoolteam.

Een vlotte samenwerking met externe partners als CLB, kinesisten, logopedisten,...

Een vertrouwensband in wederzijds respect met de ouders.

Een erkenning van de inbreng en mening van de leerlingen.

Werkbare aanpak voor

leren op maat

Kansen geven tot zelf ontdekkend te leren.

Leerstof aanbieden die aansluit bij de leefwereld van de kinderen waarbij ze zicht hebben op het eigenlijke leerdoel. Leren volgens eigen niveau en groeimogelijkheid met specifieke zorg aan kinderen met bijzondere noden.